Oplev den nye CCM Jetspeed FT6 Pro Ishockeystav

 • CCM Jetspeed FT6 Pro Nūja Intermediate

  CCM Hockey

  CCM Jetspeed FT6 Pro Nūja Intermediate

  1.279,00 kr

  1.599,00 kr

  Pieejams vairākos variantos
 • CCM Jetspeed FT6 Pro Nūja Junior

  CCM Hockey

  CCM Jetspeed FT6 Pro Nūja Junior

  1.129,00 kr

  1.379,00 kr

  Pieejams vairākos variantos
 • CCM Jetspeed FT6 Pro Nūja Senior

  CCM Hockey

  CCM Jetspeed FT6 Pro Nūja Senior

  1.699,00 kr

  1.969,00 kr

  Pieejams vairākos variantos
 • CCM Jetspeed FT660 Nūja Youth

  CCM Hockey

  CCM Jetspeed FT660 Nūja Youth

  499,00 kr

  Pieejams vairākos variantos